הטרדה מינית בראיון עבודה

תוכן עניינים

הטרדה מינית הינה תופעה בעייתית ולא רצויה אשר עשויה להתרחש בסיטואציות רבות. למעשה, הטרדה מינית יכולה שתהיה בין עובד למעסיקו, אך לא מן הנמנע שאדם יוטרד מינית גם במהלך ראיון העבודה שלאחריו יוחלט אם יגיע לעבוד במקום העבודה אליו הוא מתראיין או לאו. ראיון עבודה הינו מצב מלחיץ, בו פערי הכוחות בין העובד למעסיק ניכרים – שם, יכולות להיות התבטאויות לתופעה מטרידה זו.

 

הטרדה מינית – מהי?

החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998 מגדיר מפורשות אילו מעשים ותופעות ייחשבו כהטרדה מינית. מטרת חוק זה היא למנוע ולאסור הטרדה מינית באמצעות יצירת גבולות ברורים מהם אסור לסתות.

 

סוגי ההטרדות המיניות השונות שהוכרו בחוק

סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית מגדיר מהי הטרדה מינית והתנכלות:

סחיטה באיומים

מעשה של סחיטה באיומים יכול שיהווה הטרדה מינית כאשר המעשה אשר מבוקש מן הנסחט לבצע הינו מעשה שהינו בעל אופי מיני. לצורך העניין, אם במהלך ראיון העבודה אומר המראיין למרואיינת שהוא יקבל אותה לעבודה רק אם תסכים לקיים עימו יחסי מין, יהיה מדובר בסחיטה, שכן המראיין למעשה סוחט את המועמדת למקום העבודה כדי שתקיים עימו יחסי מין.

בפן הענישה, סחיטה באיומים יכולה להעניק למורשע בו עונש עד לגובה של 7 שנים מאחורי סורג ובריח. לא זו אף זו, ככל שהנפגע מן הסחיטה ביצע את המעשה אשר נתבקש ממנו על ידי הסוחט לבצע תחת איום, יוכל האחרון לקבל עונש של 9 שנות מאסר.

 

מעשים מגונים

מעשה מגונה  הוא כל מעשה שנעשה על ידי המבצע לשם קבלת סיפוק, גירוי או שנעשה לשם יצירת ביזוי מיני. מעשה מגונה לעניין זה יכול לתפוס צורות רבות. לענייננו, כאשר המראיין מקבל את פניה של המרואיינת ומנשק אותה על הלחי תוך מתן הערה מינית לפני או אחרי המעשה – יכול שיחשב כמעשה מגונה.

 

בהתאם לכך, חשוב לציין כי גם מעשה שלגופו נראה תמים, יכול להיחשב כמעשה מגונה, יש לבחון את ביצוע המעשה בהתאם לקונטקסט ולנסיבות בו הוא בוצע. ביצוע מעשה מגונה הינו עבירה פלילית לכל דבר ועניין, כאשר העונש המירבי שיכול להיגזר על המורשע במעשה זה יכול להגיע עד 10 שנות מאסר.

 

הצעות חוזרות שהינן בעלות אופי מיני כאשר האדם אליו מופנות ההצעות הללו הראה כי איננו מעוניין בהן

לענייננו, יש להראות כי המרואיינת הראתה שאינה מעוניינת בהצעותיו של המראיין. למעשה, המרואיינת יכולה לעשות זאת הן במילים והן בהתנהגות שהינה חד משמעית. לצורך העניין, במידה ובמסגרת ראיון העבודה קיבלה המרואיינת הצעות חוזרות בעלות אופי מיני מן המראיין, תוך כדי כך שהיא דוחה אותן, יתכן ויחשב המקרה כמקרה של הטרדה מינית. כמו כן, גם הצעות אשר אינן באופן מפורש נראות כהצעות מיניות יכול שיחשבו לכאלה תחת הנסיבות והקונטקסט בהן הן ניתנו\נשאלו. בפן הענישה, דינו של מראיין שיעבור על איסור זה יהיה מאסר של עד שנתיים.

 

התייחסויות חוזרות מצד המטריד אל המוטרד אשר מתמקדות במיניות של המוטרד, זאת כאשר המוטרד הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות הללו

התייחסויות אלה של המטריד כלפי המוטרד שלענייננו הינו המראיין ביחס אל המרואיינת, יכולות להיות בהתנהגות, בכתב, בעל – פה, באמצעות תמונות ואף קולות. כמו כן, האופי המיני של ההתייחסות לא ייגזר מן ההתייחסות גרידא, אלא גם מן הנסיבות ומן הקונטקסט בהן הן ניתנו. חשוב מאוד לציין כי על ההתייחסויות הללו להיות חוזרות, ניתן לומר כי גם התייחסויות שכאלו שנעשו תוך זמן קצר כמו בראיון עבודה, יכולות להיכלל תחת האיסור בחוק למניעת הטרדה מינית. בפן הענישה, דינו של מראיין שיעבור על איסור זה יהיה מאסר של עד שנתיים.

 

 

התייחסות שהינה מבזה או התייחסות שהינה משפילה אשר מופנית אל אדם תוך התייחסות למינו או למיניות שלו, כולל הנטיה המינית שלו

בשונה ממקרים בהם מדבר בהתייחסויות חוזרות או הצעות חוזרות שפורטו קודם לכן, לעניין זה אין צורך בכך שתראה המרואיינת המוטרדת למראיין כי אינה מעוניינת בהתייחסות המבזה. למעשה, מספיק שההתייחסות המבזה התרחשה.

לעניין זה, חשוב לציין כי אמת המידה לבחינת ההתייחסות כהתייחסות מבזה תהיינה אמת מידה אובייקטיבית. כלומר שבאופן אובייקטיבי אמירה זו נחשבת לאמירה משפילה ומבזה. לצורך העניין, אישה הנכנסת אל ראיון עבודה אשר במהלכו המראיין אומר אמירות מכפישות ומבזות ביחס לנשים, עשויה להיחשב כהטרדה מינית לכל דבר ועניין, זאת למרות שלא הפנה את האמירה ספציפית כלפי המרואיינת. כמו כן, גם תליית תמונות פורנוגרפיות עשויה להיחשב להטרדה מינית תחת סעיף זה. בפן הענישה, דינו של מראיין שיעבור על איסור זה יהיה מאסר של עד שנתיים.

 

התנכלות

התנכלות לעניין הטרדה מינית תהיה במקרים בהם הייתה פגיעה של המטריד לכאורה במוטרדת עקב כך שהטריד אותה מינית או משום שהמוטרדת הגישה כנגד המטריד תלונה או תביעה בנושא זה. לדוגמא, מראיין שהוגשה נגדו תלונה מטעם המרואיינת בגין הטרדה מינית אשר החליט לפגוע בה בצורה מסוימת. בפן הענישה, דינו של מראיין שיעבור על איסור זה יהיה מאסר של עד 3 שנים.

 

 

הסעדים להטרדה המינית

 

הסעד העונשי

כפי שצוין קודם לכן, הטרדה מינית בראיון העבדוה יכולה להוביל להרשעה פלילית של המראיין ולגזור את דינו למספר חודשים ואף שנים בכלא – תלוי בנסיבות וחומרת העבירה שהתבצעה.

 

הסעד האזרחי

פרט לסעד העונשי עליו דיברנו, לא מן הנמנע שמוטרדת מינית בכלל ומוטרדת מינית במהלך ראיון העבודה בפרט תוכל להגיש תביעה אזרחית כנגד המראיין שהטריד אותה. מכוח סעיף 6 לחוק למניעת הטרדות מיניות, הן הטרדה מינית והן התנכלות נחשבות עוולות אזרחיות אשר ניתן לתבוע לגביהן בנזיקין.

כמו כן, ס6(ב) לחוק, מכיר באפשרות של תובע בגין הטרדה מינית ו\או התנכלות פיצויים של עד 120,000 ש"ח ללא הוכחת נזק כלל, זאת בהתאם לנסיבות האירוע.

 

 

איך לבחור בעורך דין המתאים ביותר?

חשוב להקפיד שבחירתכם  במקצוען – עורך דין הטרדה מינית שייצג אתכם בעניינים כל כך רגישים תהא לאחר שהגעתם למסקנה, שמבחינה מקצועית יש לאותו עו"ד את הניסיון הטוב ביותר ואת הסיכוי הטוב ביותר, להשיג את התוצאות הטובות ביותר במקרה שלכם ומבחינה אנושית יש לו את היכולת הרגשית לתמוך בכם וללוות אתכם באופן צמוד ושוטף בעניינים כל כך חשובים ורגישים במהלך תקופה כל כך קשה.

עבודה

עורך דין מחויך
ייעוץ חינם עם עורך דין

המידע על מערכת המשפט הוא אינסופי. אם אינכם בטוחים לגבי סוגייה משפטית, צרו קשר וקבלו ייעוץ חינם עם עורך דין מנוסה!

מידע נוסף
עורך דין עבירות אלימות

עבירות אלימות הן מושג רחב, המכיל בתוכו מגוון עצום של עבירות שונות, חלק בדרגת חומרה קלה וחלקן חמורות ביותר, וכוללות עונשי מאסר ארוכים. כאשר מסתבכים

אישום באחזקת סמים

יש סוגים שונים של עבירות סמים וגם מגוון רחב של עונשים עבור אחזקת כמויות שונות. במאמר הבא נסביר איך מתייחס החוק אל עבירות מן הסוג

איך למחוק רישום פלילי?

אם יש דבר מה בעברם מול החוק, שאתם לא הכי גאים בו והייתם רוצים שיימחק אולי יש אפשרות חוקית לכך. מחיקת רישום פלילי הוא תהליך

כיצד ניתן להשתקם מתיק פלילי?

עבירה פלילית, תהא הסיבה לביצועה אשר תהא, מהווה כתם לכל החיים על האדם שביצע את העבירה, כשהיא משפיעה על גורמים שונים בחייו, בעיקר חברתיים וכלכליים.

האם עורך דין פלילי רשאי לסרב לתיק?

צפייה בסדרת פשע מצליחה גרמה לנו להעלות שאלות שונות שנוגעות לתחום עריכת הדין והתמודדות אל מול אנשים שיש להם תיקים פליליים במשטרה. את השאלות הללו