נהיגה מונעת

תוכן עניינים

קורס נהיגה מונעת הוא קורס אותו יעבור כל נהג במהלך החזקת רישיונו. למעשה, מדובר בהשתלמות נהיגה שהשתתפות בה היא חובה, הן בשל ריענון נהיגה שגרתי שנדרשים לעשות כלל הנהגים במהלך החזקת רישיונם או ריענון נהיגה שניתן כאמצעי תיקון בשל ריבוי עבירות תנועה וצבירת נקודות תעבורה רבות. במאמר זה נסקור את נושא הנהיגה המונעת בישראל.

 

מהו קורס נהיגה מונעת?

קורס נהיגה מונעת הינו למעשה השתלמות נהיגה שמטרתה לרענן את הידע של הנהג אודות חוקי התעבורה; ובתוך כך, תמרורים ואופני הנהיגה הנכונים בכבישים.

כמו כן, ילמדו הנהגים לזהות סימנים מקדימים בכביש כדי להפחית את הסיכון להתרחשותו של אירוע מסוכן בכביש תוך פיתוח הרגלי נהיגה נכונים ובטיחותיים שיאפשרו לנהג לקחת בעתיד החלטות נכונות יותר בעת ביצוע הנהיגה בכביש. ראו דיון נוסף בהמשך מאמר זה.

 

מי חייב לעבור את קורס הנהיגה המונעת?

קורס הנהיגה המונעת מתחלק ל- 3 סוגי קורסי השתלמות נהיגה שונים, להם גם קהלי יעד שונים:

 

קורס נהיגה נכונה בסיסי

קורס זה מיועד עבור נהגים אשר ביצעו עבירות תנועה שבגינן נזקפו לחובתם נקודות תעבורה. כדי להיות מחויב בקורס נהיגה בסיסי, על הנהג לצבור לחובתו בין 12 ל -22 נקודות תעבורה.

 

אילו תכנים יועברו בקורס זה

בקורס נהיגה נכונה בסיסי יעברו הנהגים על תכנים רבים, ביניהם: הכרת הצמתים וזכויות הקדימה; כיצד יש לבצע עקיפה נכונה ובטוחה; כיצד ניתן למנוע תאונות הן מלפנים והן מאחור; סטיות מנתיבים; כיצד ניתן למנוע תאונות; הכרת הנהג והולכי הרגל; נהיגה תחת תנאי חושך; נהיגה בעונת החורף.

 

קורס נהיגה נכונה ייעודי

קורס זה מיועד עבור נהגים אשר ביצעו עבירות תנועה שבגינן נזקפו לחובתם נקודות תעבורה. כדי להיות מחויב בקורס נהיגה נכונה ייעודי, על הנהג לצבור לחובתו בין 24 ל- 34 נקודות תעבורה.

 

אילו תכנים יועברו בקורס זה

בקורס נהיגה נכונה ייעודי יעברו הנהגים על תכנים רבים, ביניהם: מהירות נסיעת הרכב בכביש; עקרונותיה של הנהיגה המונעת; הסברים על שיטת הניקוד; יציבות הרכב בכביש; ביצוע נסיעות לאחור; שיקול דעת ופזיזות בנהיגה; דילמות אפשריות שיכולות לעלות תוך כדי נהיגה; אמצעי הבטיחות השונים ברכב.

 

ההשלכות של אי ביצוע קורסי הנהיגה הנכונה

נהג שלא יבצע את אמצעי התיקון האמורים – קורסי הנהיגה הנכונה, יותלה רישיון הנהיגה שלו תוך חצי שנה מן היום שבו נמסרה לנהג הודעה בגין מחויבתו במעבר הקורס.

 

צבירת נקודות תעבורה

נקודות תעבורה יינתנו בגין ביצוע עבירות תנועה, כאשר ככל שעבירת התנועה שבוצעה חמורה יותר, כך גובה הניקוד שייזקף לחובת הנהג בגינה יהיה גבוה יותר.

כמו כן, הניקוד ימשיך לעמוד לחובתו של הנהג במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה. עם זאת, ככל שצבר הנהג כמות של 24 נקודות ומעלה (כולל), ימחקו נקודות תעבורה שצבר הנהג לחובתו רק לאחר 4 שנים מיום ביצוע עבירת התנועה.

יש לציין כי ייתכן כי נהג יידרש לביצוע אמצעי תיקון בתצורה של קורסי נהיגה מונעת גם על ידי החלטת בית המשפט, זאת ככל שיתנהל משפט כנגדו.

 

קורס ריענון נהיגה

בשונה משני קורסי הנהיגה המונעת שצוינו לעיל, קורס זה מיועד עבור נהגים שקיבלו את רישיון הנהיגה שלהם לפני תקופה קצרה יחסית. קרי, 5 שנים. נהגים אלה כבר הספיקו לצבור ניסיון בנהיגה, אך קורס ריענון הנהיגה יעמיק את ההבנה שלהם בכביש ויבקש לתקן הרגלים פחות רצויים שיתכן והתפתחו בקרב חלק מנהגים אלה.

 

אילו תכנים יועברו בקורס זה

בקורס ריענון נהיגה יעברו הנהגים על תכנים רבים, ביניהם: חיזוק מיומנויות הנהיגה הקיימות אצל הנהגים; דיני התעבורה; כללים לביצוע נהיגה מושכלת, זהירה ומתחשבת בכביש; ניתוחי מצבים אפשריים שעשויים להתרחש בעת נהיגה בכביש; מתן דגשים כדי להנחיל בנהגים תרבות נהיגה נכונה ובריאה; ביצוע הדמיות המתייחסות למצבים מסוכנים אפשריים שעשויים להתרחש בעת נהיגה בכבישים.

 

ההשלכות של אי ביצוע קורס ריענון הנהיגה

משום שמדובר בהשתלמות חובה, אי ביצועה יגרום לכך כי רישיון הנהיגה של הנהג לא יחודש עד שלא יעבור את ריענון הנהיגה – זאת ללא כל קשר לעברו התעבורתי.

 

הקורס עצמו

אורך הקורס הוא 12 שעות לימוד שיתפצלו על גבי 3 ימי לימוד או לחלופין יומיים. בסיום שעות הלימוד, יידרשו תלמידי הקורס לביצוע מבחן מסכם שיש לעבור אותו בהצלחה כדי לסיים את הקורס.

בקורסי הנהיגה הנכונה הייעודי והבסיסי שניתנים עבור נהגים בעלי ניקוד תעבורתי, יינתנו 3 ניסיונות לעבור את המבחן הסופי, זאת בנוסף לדרישת נוכחות של 80% מן ההשתלמות. ככל שלא יעברו את המבחן תוך 3 ניסיונות, יידרשו לביצוע קורס חוזר.

יחד עם זאת, בקורס ריענון נהיגה שניתן עבור נהגים בעלי רישיון נהיגה טרי, יינתן ניסיון מעבר אחד בלבד וכמו בקורסים האמורים לעיל, תידרש מן המשתתפים חובת נוכחות של לפחות 80% מן הקורס. ככל שלא יעברו את המבחן יידרשו בביצוע קורס חוזר.

 

הגעה לקורס

על המשתתפים בקורס להגיע לפני שמתחיל השיעור, ולהגיע בזמן לתחילת השיעור לאחר חזרה מן ההפסקה שתינתן. על המשתתפים להיות קשובים במהלך השיעור וחל איסור על שימוש בטלפון הנייד במהלכו.

איחור לאחד מן השיעורים או אי עמידה באחד מתנאי הקורס עלול להוביל לכך שהנהג יצטרך לבצע את הקורס בשנית. לא זו אף זו, במקרים מעין אלו, יידרש הנהג לשלם תשלום נוסף ומלא על הקורס הנוסף בו ישתתף.

 

מהלך הקורס

הנהגים יקבלו חוברות הדרכה, יצפו בסרטוני הדרכה, יישאלו שאלות ויקבלו הסבר והדרכה על פי תכני הקורס – ראו לעיל.

 

המבחן

המבחן הוא מבחן אמריקאי אותו יש לעבור בהצלחה כדי לסיים את הקורס. ציוני המבחן – עובר או לא עובר יישלחו למשתתפי הקורס שנבחנו בתום 48 שעות מביצוע המבחן.

 

כיצד ניגשים לקורס?

ההכשרה אינה מבוצעת על ידי רשות הרישוי גופא, אלא באמצעות זכיינים שמפעילים את הקורסים בשמה. ברחבי הארץ, קיימים מוקדי ביצוע השתלמות רבים, כך שלרוב לא יתקשה נהג למצוא מכון השתלמות נהיגה שקרוב לביתו.

ניתן להירשם להכשרה על פי הוראה באמצעות הטלפון או רישום באתר האינטרנט. שני הזכיינים המפעילים כיום את קורסי הנהיגה המונעת השונים ברחבי הארץ הם "מרכז ישיבות בני עקיבא" – מיב"ע; ו"עמל הישגים".

 

דחיית מועד קורס נהיגה מונעת

נהגים יכולים לבקש לדחות את מועד ביצוע קורס הנהיגה המונעת בשל אחת מן הסיבות להלן: אשפוז ממושך בבית חולים; שירות צבאי; שהייה ארוכה בחו"ל או שהייה בבית סוהר. בעניין זה, ניתן לפנות לרשות הרישוי באמצעות פנייה מקוונת.

 

עלות הקורס

עלותו של הקורס היא 197 ש"ח; את התשלום עבור הקורס ישלם הנהג לחברה המפעילה שבה הוא מבצע את הקורס; קרי, מיב"ע או עמל.

 

כיצד ניתן להימנע מן הקורס

ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי ו\או מתקדם אינם גזירה משמיים, וכלל שהינכם חושבים שעבירת התנועה שבעקבות ביצועה, הינכם עשויים להידרש לביצוע קורס נהיגה מונעת בשל ריבוי נקודות, עומדת לכם האפשרות לעמוד על חפותכם הן באמצעות ערעור או בדרך של בקשה להישפט בבית המשפט לדיני תעבורה.

 

פנו אלינו

באמצעות ייעוץ בעורך דין המתמחה בתחום דיני התעבורה, תוכלו להטות את הכף ולהימנע מביצוע קורס נהיגה מונעת הנובע מיתר נקודות תעבורה, פנו אלינו לקבלת ייעוץ!

עורך דין מחויך
ייעוץ חינם עם עורך דין

המידע על מערכת המשפט הוא אינסופי. אם אינכם בטוחים לגבי סוגייה משפטית, צרו קשר וקבלו ייעוץ חינם עם עורך דין מנוסה!

מידע נוסף
עורך דין תעבורה – כיצד נבחר?

עורך דין תעבורה – כיצד נבחר? רבים מהנהגים אשר מואשמים בדיני תעבורה בטוחים שדינם כבר קבוע מראש. אך הדבר איננו נכון ובייצוג של עורך דין

איך לבטל דו"ח חנייה

קיבלתם דו"ח חנייה? ובכן, אל תמהרו לשלם. מדוע? להלן הפרטים שכל נהג חייב להכיר. דו"חות חנייה –עלייה משמעותית זה לא סוד כי בשנים האחרונות עיריות

פגע וברח: כל מה שכדאי לדעת

בשנים האחרונות אנחנו רואים שלצערנו הרב ישנן הרבה מאוד תאונות של פגע וברח. מדובר על המקרים שבהם אדם פגע באדם אחר ופשוט ברח מהמקום. מה

למי מותר לנהוג על משאית על פי חוק

אתם רוצים להעביר את המשרד שלכם לכתובת חדשה ולא בטוחים איך לעשות זאת? רוצים לעבור דירה אך חשוב לכם שלא יותר מידי ידיים עובדות יגעו

באילו מצבים ניתן לעקל רישיון נהיגה

הליכי הוצאה לפועל הינם תולדה של קיומו של חוב כלשהו מצד החייב כלפי הזוכה בהליך. כשהליך הוצאה לפועל נפתח, נקבעים לחייב מועדי תשלום ופירעון של

אי שמירת רווח בין כלי רכב

שמירת מרווח בין כלי רכב היא הכרחית בשביל בטיחות הנסיעה. חשוב להבין, שעל המרחק שאתם שומרים מהרכב שלפניכם להתאים למהירות הנסיעה. כאשר מהירות הנסיעה גבוהה,