לאילו סוגים של מסמכים יש צורך באימות חתימה נוטריונית?

מסמך חתום

מסמכים והליכים רבים מחייבים חתימת נוטריון כדי לאשר את המסמך ולהביאו כקביל בפני בית המשפט, כלומר לעיתים לחתימה שלכם אין כוח ללא אימות נוטריון, אילו מסמכים ומתי בעצם חתימת הנוטריון נדרשת? חתימת נוטריון היא כלי חשוב במרבית ההליכים המשפטיים בישראל ומחוצה לה. תפקידי הנוטריון בישראל מעוגנים בתקנות הנוטריונים המעוגנות בחוק הישראלי והם כוללים בין היתר […]