עולם הביטוח הינו עולם מורכב וסבוך, אשר לעיתים דורש ידע מוקדם בתחומים אחרים, כדוגמת התחום הפיננסי, המשפטי, האקטוארי, ועוד. למבוטח הישראלי הממוצע, אשר ככל הנראה אינו בקיא בתחומים אלו, מציאת הדרך הנכונה בנבכי חוזה הביטוח אינה פשוטה כלל וכלל. במאמר שלפניכם נדון בשאלה שעולה פעמים רבות בנושא, אשר התשובה לה אינה ברורה למבוטח הממוצע, והיא שאלת הדין בנוגע לעיכוב תשלום מחברת הביטוח.

עולם הביטוח הישראלי

ראשית, נתאר בקצרה את עולם הביטוח הישראלי. קיימים חוזי ביטוח רבים, או פוליסות, בתחומים שונים. כל אזרח ישראלי מבוטח במספר פוליסות, כאשר לעיתים הוא כלל אינו מודע לכך או שהוא נמצא במצב של כפל ביטוח. הסיבה לכך היא שהמבוטח הישראלי הממוצע הינו בעל משאבי ידע וממון מוגבלים, אל מול חברות הביטוח הגדולות, שהינן מהגופים הפיננסיים הגדולים והחזקים בישראל.

פער הכוחות הזה עלול להשפיע לרעה על שוק הביטוח, וליתר דיוק להשפיע לרעה על המבוטח הממוצע. לכן, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון ("הרשות"), שהינה הרגולטור הישראלי בתחום הביטוח, בין פעולותיה השונות גם שומרת על האינטרסים השונים של המבוטחים. דוגמה עדכנית ומצוינת לכך הינה מיזם הר הביטוח שהשיקה הרשות, בכדי להנגיש מידע למבוטחים על פוליסות הביטוח שלהם ולמנוע מצבי כפל ביטוח.

תשלומים מחברת הביטוח

לאחר ההקדמה הקצרה, נחזור אל נושא המאמר. בשגרה, אנו המבוטחים הם אלו שמשלמים לחברת הביטוח, לאורך שנים ומדי חודש. חברת הביטוח תשלם לנו כאשר אנו מפעילים את הפוליסה לצורך משהו מסוים, לדוגמה תאונה עם הרכב, ככל שאנו עומדים בתנאי התשלום של הפוליסה. בכדי להימנע ממצבים של עיכובי תשלום, המחוקק הישראלי קבע את סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, אשר קובע כי "תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה".

כלומר, ככל שאין מחלוקת לגבי התשלום – על חברת הביטוח צריכה לשלם בתוך 30 ימים מרגע שבו קיבלה הודעה על כך.

עיכוב תשלום – מה עושים?

כאמור, חברות הביטוח הינם גופים פיננסיים עצומים, וכיאה לגופים כאלו, לעיתים פעולות פשוטות עלולות להתארך יתר על המידה. במקרה כזה, המבוטח הישראלי הממוצע נותר חסר אונים אל מול גוף פיננסי גדול, ואין לו כלים לאלץ את חברת הביטוח לשלם.

בדיוק עבור מצבים כאלו, נחקק סעיף 28א, אשר נועד למנוע מצבים כדוגמת זה המתואר בפסקה לעיל. הסעיף קובע כי "מבטח בביטוחים אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלמם לפי סעיף 27, יחייבו בית המשפט, ולעניין מבטח כאמור בביטוחים שאינם ביטוחים אישיים – רשאי בית המשפט לחייבו, בתשלום ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה על פי עשרים מן הריבית הקבועה בהגדרת הפרשי הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית והצמדה".

כלומר, במידה ומדובר בתשלומים שאין עליהם איזושהי מחלוקת, כלומר, ברור הן למבוטח והן לחברת הביטוח שמגיעים למבוטח תשלומים כחלק מן הפוליסה, וחברת הביטוח לא משלמת בתוך 30 ימים (לפי סעיף 27), בית המשפט רשאי לפסוק לטובת המבוטח ריבית מיוחדת כפיצוי עונשי על עיכוב התשלום.

הסעיף הינו סעיף ייחודי, אשר לצד העובדה שהוא מאפשר לבית המשפט לפסוק מעין פיצוי למבוטח על כך שתשלומו התעכב, הוא מאפשר לבית המשפט לייצר הרתעה בקרב חברות הביטוח ולאלץ אותן לשלם במועד החוקי את התשלומים שאינם שנויים במחלוקת כלל.

ביטוח

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *