מחיקת חובות – יש דבר כזה?

התשובה לשאלה הזו היא חיובית, החוק הישראלי מאפשר לעיתים לפטור חייב מחובותיו בהליך שמכונה "מחיקת חובות". יש לזכור שמחיקת חובות היא סופו של הליך ארוך ומייגע ששורשו נעוץ במצב שנראה כשלילי – חוסר יכולת של חייב לשלם את חובותיו. בנוסף, חשוב להבין שמחיקת חובות אינה אוטומטית והיא תלויה בהשלמה של הליכים משפטיים שונים. הסכום המדויק שנמחק הוא תוצר של הנסיבות המיוחד של כל מקרה ומקרה.

 

מחיקת חובות – מה זה אומר

מחיקת חובות היא חלק מהליך חדלות פירעון (אודותיו נרחיב בהמשך) והיא אחד מהכלים בהם משתמשים כדי לחלץ חייב מהחובות בהם הוא שרוי. במצב בו מתרשם הגורם המוסמך (אנשי רשות האכיפה והגבייה במשרד המשפטים, רשמי הוצאה לפועל בבתי המשפט ועוד) כי החייב אינו מסול לשלם את חובותיו (לאור בחינה של האפשרויות שלו להגדיל את הכנסותיו באפיקים שונים) חלק מהחובות הללו "נמחקים". מחיקת החובות היא למעשה "גזר" שהליך חדלות הפירעון מביא אתו. דא עקא, ההליך הזה מכיל גם רכיבים חיוביים פחות עבור החייב.

 

הליך חדלות פירעון – עקרונות ויסודות

הליך חדלות פירעון מופעל כשיש יסוד סביר להניח שחייב מסוים אינו יכול לשלם את חובותיו (החייבים אליהם מתייחס החוק יכולים להיות הן אנשים פרטיים והן תאגדים, אפילו תאגידים גדולים). הליך כזה יכול להיפתח ביוזמת החייב עצמו, הנושים (כולם או חלקם) או היועץ המשפטי לממשלה. יש להדגיש שכדי לפתוח את ההליך בגורמים המשפטיים אינם זקוקים לאישור של כל אחד מהגורמים הללו. לאחר שחייב מוכרז כחדל פירעון הוא מאבד את השליטה על נכסיו והיא עוברת לידיו של נאמן או "מפרק" (עו"ד בהשכלתו) שפועל כדי למצות בצורה המיטבית את נכסי החייב כדי להגדיל את אפשרויות הפירעון שלו. נוסף על כך, תפקידו של הנאמן הוא למנוע מצב בו החייב "מבריח נכסים" ע"י העברתם לבעלותם של אנשים אחרים (כך שהנושים לא יוכלו לגבות את חוב מהנכסים הללו). ק' לאחר סיום הליך הפירוק אפשר לגשת לשלב מחיקת החובות (כך שההליך משתמש גם במקלות ולא רק בגזרים).

 

יתרונות לעומת חסרונות

עד כה הצבענו על יתרונותיו וחסרונותיו של הליך חדלות הפירעון (מנקודת מבטו של החייב). הדרך להכריע בעבור החייב האם רצוי מבחינתו לפתוח בהליך (כדי לזכות במחיקת החובות בסופו) תלויה בשאלת האפשרות שלו לנהל את נכסיו בצורה שתועיל לו יותר ללא פיקוח של הנאמן. לעיתים עדיף לחייב להיות בעל השליטה בכנסיו (אפילו תוך וויתור על ההטבות של הליך חדלות הפירעון, כמו למשל מחיקת חובות).

 

סיכום

החוק הישראלי מציע לחייבים אפשרות של מחיקת חובות במקרים מסוימים ולאחר עמידה בתנאים מסוימים. המקרים בהם נמחקים חובות הם אלה בהם החייב אינו מסוגל לשלם את חובותיו. כדי לזכות במחיקה החייב מוותר על השליטה בנכסיו והיא עוברת לידיו של נאמן שמנהל את הנכסים במקומו. שאלת השימוש בכלי הזה תלויה בנסיבות המיוחדות של כל מקרה.

מחיקת חוב בזמן קצר

השארת תגובה