באילו מצבים ניתן לעקל רישיון נהיגה

הליכי הוצאה לפועל הינם תולדה של קיומו של חוב כלשהו מצד החייב כלפי הזוכה בהליך.

כשהליך הוצאה לפועל נפתח, נקבעים לחייב מועדי תשלום ופירעון של החוב  ע"י לשכת הוצאה לפועל.

ככל שהחייב אינו פורע את חובו בזמן, הלשכה, אשר פועלת מתוקף חוק הוצאה לפועל התשכ"ז-1967, רשאית להפעיל אמצעי לחץ על החייב לצורך תשלום החוב, ואחד מהם הינו עיקול רישיון הנהיגה.

בכתבה הבאה נדון במצבים שבהם ניתן לעקל רישיון נהיגה.

 

למה מעקלים רישיון נהיגה?

במציאות היומיומית הישראלית וגם ברוב מדינות המערב, השימוש ברכב הינו כורח ולא מותרות. אנשים רבים משתמשים ברכבים עבור התניידות וצרכים יומיים, עבודה ופרנסה וכד'.

כאשר לשכת ההוצאה לפועל נתקלת באי תשלום חוב במועדו, היא יכולה לנקוט במספר צעדים, עיקולים ומגבלות, בשביל להפעיל לחץ על החייב ולאלץ אותו לשלם את חובו בהקדם.

עיקול רישיון נהיגה הינו נקודה רגישה שיכולה לשתק חיים שלמים, ובכך לאלץ את החייב לשלם את החוב כדי שיוכל להמשיך בשגרת חייו.

 

עיקול רישיון – המקור החוקי

ככל רשות מנהלית אחרת, לשכת ההוצאה לפועל חייבת לפעול מכוח חוק, כלומר, מכוח "עיקרון חוקיות המנהל". חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 הינו החוק שמעניק ללשכת ההוצאה לפועל את הסמכות לעקל ולהגביל את החייב. עיקול רישיון הנהיגה מופיע בסעיף 66א(6) לחוק.

 

באילו מצבים ניתן באמת לעקל?

מדובר בהטלת מגבלה משמעותית. סעיף 66א(6) קובע כי רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל את המגבלה הזו לאחר הגשת בקשה מיוחדת מצד הזוכה, אך בהתקיים תנאים ספציפיים.

הסעיף קובע כי רשם ההוצאה לפועל לא יטיל מגבלה של אי אישור חידוש הרישיון או עיקולו אם החייב יצליח לשכנע את הרשם, שהטלת המגבלה עלולה לפגוע בעיסוקו וביכולתו לשלם את החוב פגיעה ממשית.

במילים אחרות, יטילו על החייב עיקול רישיון רק במקרים בהם העיקול לא יפגע ביכולת שלו לשלם את החוב.

 

מה עושים עם זה?

השאלה שעולה היא: מהם המקרים שבהם משתכנע רשם ההוצאה לפועל כי אכן מדובר בפגיעה ממשית ביכולת הפירעון של החייב. ברוב המקרים בהם הוטל עיקול שכזה, ניתן לבטלו.

על החייב להגיש אל רשם ההוצאה לפועל בקשה לביטול ההגבלה שהוטלה.

הרשם ישקול את הבקשה על תוכנה ומהותה, האופן שבה הוגשה ועוד, ויחליט האם לבטל את המגבלה, לבטלה תוך הפקדת תשלום פיקדון או לדחות אותה.

 

איך עושים את זה?

בדומה לכל בקשה לרשות ממשלתית בישראל, יש חשיבות רבה לאופן שבו מגישים את הבקשה ולתוכן הבקשה עצמה. מדובר במסמך משפטי לכל דבר ועניין, שיש להשקיע בו מחשבה מרובה בשביל להגיע אל התוצאה הרצויה.

לעיתים, זוהי בירוקרטיה מסורבלת ותחום משפטי שהחייב אינו מכיר, לכן חשיבות ההיוועצות בעורך דין שעוסק בתחום גדולה מאוד, שכן היא יכולה לעשות את ההבדל בין בקשה מוצלחת שתתקבל ובין בקשה שתידחה.

 

חשבונות ורישיון נהיגה

השארת תגובה