האם יש תנאים משפטיים לשימוש במחשבון הלוואה באינטרנט

לקיחת הלוואה גדולה תמיד מלווה בתהיות רבות – מה גודל ההלוואה שניתן לקחת?

מהי הריבית הטובה ביותר עבורכם?

ועוד שאלות רבות שצריכות לקבל מענה טרם לקיחת ההלוואה. אם בעבר, היה ניתן לקבל תשובות רק על ידי ייעוץ מקצועי, הרי

שהיום כל המידע זמין באינטרנט.

ובאופן יותר מדויק – באמצעות מחשבון הלוואה באינטרנט, תוכלו לדעת את כל הפרטים הנחוצים לחישוב כדאיות ההלוואה

שמציעים לכם, וגם להשוות בין סוגי הלוואות.

אך נשאלת השאלה – האם ביכולתו של מחשבון הלוואה אינטרנטי לנבא במדויק את כל הנתונים האלו? איך תדעו שמדובר בנתונים מדויקים ולא בהערכה סטטיסטית? כמה פער יש בין ההערכה של המחשבון לבין כמה שתשלמו בפועל? בדיוק בשביל מקרים מהסוג הזה, יש תנאים משפטיים לשימוש במחשבון הלוואה באינטרנט.

 

מחשבון הלוואה – נעים להכיר

מחשבון הלוואה הוא כלי תכנון פיננסי של הגופים השונים (לרבות בנקים) שמעניקים אשראי ללקוחותיהם. המחשבון נמצא באתר האינטרנט של אותם גופים ומטרתו למצוא את מסלול ההלוואה הטוב ביותר עבור הלקוח. הוא נועד לפזר את הערפל סביב המספרים המורכבים שאנחנו נתקלים בהם בעת לקיחת הלוואה, ולגרום ללקוחות ״להסתכל למספרים בעיניים״. המחשבון זמין וידידותי למשתמש, ללא עלות, וניתן להשתמש בו גם לקבלת החלטות פיננסיות נוספות כמו חישוב גס של יכולת העמידה שלנו בהחזר ההלוואה החודשי.

 

האותיות הקטנות

אחד הדברים שיש לקחת בחשבון כאשר משתמשים במחשבון הלוואה, הוא שלעיתים הוא לא מדויק. ואז נוצרת בעיה מעניינת – השתמשנו במחשבון שנמצא באתר הרשמי של גוף פיננסי אשר עתיד להעניק לנו את ההלוואה, ולפתע אנחנו מוצאים את עצמנו משלמים סכומים אחרים ממה שהמחשבון חזה, או לחילופין לא מצליחים לעמוד בגובה ההלוואה. כמובן שלגופים הפיננסיים יש אינטרס ״לעגל פינות״ בהקשר זה ולכן אנו חייבים לשים לב לתנאים המשפטיים של מחשבוני ההלוואה השונים. כמה דברים שיש לקחת בחשבון כאשר משתמשים במחשבון הלוואה:

ראשית, מחשבון הלוואה הוא לצורך המחשה בלבד, ואין לראות בו כלי מדויק. שנית, תנאי ההלוואה המדויקים, כמו גם אופן ההחזר, יקבעו בגוף הפיננסי עצמו במעמד העמדת ההלוואה. משמע, אישור ההלוואות והתנאים הנלווים להן יאושרו באופן סופי לפי הקריטריונים של הגוף המלווה. שלישית, בעוד שסכומי ההחזר המוצגים במחשבון יכללו ריבית בלבד, בפועל, לסכומים אלו יתווספו עוד עמלות, עלויות של שינויים בהצמדה למדד ותנודות בשער המטבע, ריבית פיגורים ודמי גבייה. רביעית, ההנחה בעת חישוב ההלוואה היא ששער החליפין יעלה באופן ליניארי במשך תקופת ההלוואה, מה שהרבה פעמים שונה ממה שקורה בפועל.

לסיכום, למרות שמחשבון הלוואה הוא כלי פיננסי הכרחי ונגיש לחישוב הלוואות ודברים פיננסיים נוספים, הוא טומן בחובו גם אחריות לא קטנה (או במקרים מסוימים – חוסר אחריות) ומגבלות מסוימות שאותן עלינו להכיר טרם השימוש בו. בפעם הבאה שתשתמשו במחשבון הלוואה, תהיו יותר חכמים ותדעו בדיוק מה המגבלות שלו ומה לקחת בערבון מוגבל.

 

כלי חישוב

השארת תגובה