לאילו סוגים של מסמכים יש צורך באימות חתימה נוטריונית?

תוכן עניינים

מסמכים והליכים רבים מחייבים חתימת נוטריון כדי לאשר את המסמך ולהביאו כקביל בפני בית המשפט, כלומר לעיתים לחתימה שלכם אין כוח ללא אימות נוטריון, אילו מסמכים ומתי בעצם חתימת הנוטריון נדרשת?

חתימת נוטריון היא כלי חשוב במרבית ההליכים המשפטיים בישראל ומחוצה לה. תפקידי הנוטריון בישראל מעוגנים בתקנות הנוטריונים המעוגנות בחוק הישראלי והם כוללים בין היתר חתימה על מסמכים כדי לאשר את חתימות בעלי המסמכים ולתת להם תוקף משפטי. חתימת הנוטריון מאשרת כי החתומים עליה לא חתמו עליה בכפייה וכי החתומים הם אכן מי שהתייצבו לחתום על המסמך.

אימות חתימה נוטריוני הוא מסמך נוסף, שגם תוכנו מעוגן בתקנות הנוטריונים, שמתייחס לחתימה שהתבצעה על מסמך אחר. תחילה מבצע הנוטריון אימות של החותם או החותמים, בדיקת נכונות המסמך וחוקיותו, לאחר שכל אלה נמצאו תקינים בפני החוק הוא מאשר את המסמך ואת חתימותיו.

 

הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם בין שני צדדים אשר מנהלים משק בית משותף, לרוב מתבצע בהקשר של מעמד נישואין. ההסכם מסדיר את החלוקה וההתנהלות הכספית של בני הזוג וגם מתייחס למקרה גירושין בו יהיה צורך בחלוקת הממון בין שני בני הזוג. על מנת להסדיר את ההסכם ולהביאו למחייב בפני החוק, כלומר להעניק לו תוקף משפטי, החוק בישראל מחייב באימות חתימה של נוטריון. בכך שהנוטריון מאמת את החתימה הוא מאשר כי שני הצדדים בהסכם הם אכן אלה שחתמו עליו וכי שניהם עשו זאת מרצונם החופשי.

 

צוואה

בעת מותו של אדם, חלוקת הרכוש שלו, נכסיו וממונו עוברים לאנשים אחרים לפי המפורט במסמך הצוואה. הצוואה מסדירה את חלוקת הרכוש והיא בעצם מסמך מחייב בחוק, אך ניתן לערער עליה. כדי שהיא תהיה חוקית וכדי שחתימתו של המנוח תהיה תקפה ואכן הצוואה תהיה מחייבת יש צורך באימות חתימת המנוח על ידי נוטריון. כאשר לצוואה יש אימות חתימה נוטריונית יהיה קשה יותר לערער עליה והסבירות שהצוואה תתממש ותהיה קבילה כמו שנכתבה, גדל.

 

ייפוי כוח

על פי חוק כל אדם רשאי לעשות שינוי או עריכה במסמכיו ונכסיו שלו הפרטיים. בחוק הישראלי ניתן לבצע ייפוי כוח אשר נותן לאנשים אחרים רשות חוקתית לבצע פעולות בנכסים של אדם אחר. במרבית הפעמים מיופה הכוח הוא עורך דין, כלומר אדם נותן לעורך דינו את הכוח החוקי לעשות פעולות בנכסיו, אך ניתן גם לתת כוח חוקתי שכזה לאדם אחר שאינו מוסמך כעורך דין, כדוגמת אדם לבן זוגו.

ישנם ייפוי כוח שדורשים אימות חתימה נוטריוני, כלומר שנוטריון מאמת שמייפה הכוח אכן בחר מרצונו החופשי את האדם המיופה ואת הכוח שנתן לו. ייפוי הכוח הנפוצים הדורשים זאת הם ייפוי כוח כלליים אשר משמעותם היא מתן כוח בלתי מוגבל לנושא מסוים לאדם אחר, ייפוי זה תקף רק בליווי אימות חתימה נוטריונית.

מעבר להסכם ממון, צוואה וייפוי כוח ישנם מסמכים נוספים שדורשים חתימת נוטריון כדי להצהיר על חוקיותם. חשוב לוודא באם המסמך בו נתקלתם מחייב נוטריון במעמד החתימה כדי שכשיגיע זמן מימושו הוא אכן יהיה תקף ולא חותמת גומי.

 

לחיצת יד

עורך דין מחויך
ייעוץ חינם עם עורך דין

המידע על מערכת המשפט הוא אינסופי. אם אינכם בטוחים לגבי סוגייה משפטית, צרו קשר וקבלו ייעוץ חינם עם עורך דין מנוסה!

מידע נוסף
מהו תרגום נוטריוני ומדוע הוא חשוב?

מסירת מסמכים רשמיים מצריכה לעיתים מסירת תרגום נוטריוני. תרחיש זה בא לידי ביטוי במקרים רבים וגורם לחסרי הניסיון שבינינו לתהות לגבי אופן הכנת המסמך וחשיבותו.