באילו מקרים ניתן לפטר עובדת בהיריון

תוכן עניינים

אחת הנקודות הרגישות ביחסי עובד מעביד נוגעת להתנהלות מול עובדת בהיריון.

מצד אחד, מדובר בשלב טבעי בחייה של כל עובדת והיא זכאית לעשות זאת מבלי שהדבר יגרום לפיטוריה.

מנגד, עשוי להיווצר מצב שבו היות העובדת בהיריון עשוי לחסום את פיטוריה אף שהמניע לפיטורים הוא ענייני לחלוטין.

לשם כך ניסח המחוקק את הדרך החוקית שבה ניתן לפטר עובדת בהיריון.

 

זכויות עובדת הריונית

לעובדת בהריון יש הגנה מפני פיטורים מהיום הראשון לעבודתה ככל שסיבת הפיטורים היא עצם היותה בהיריון. במידה שהוותק בעבודה של עובדת בהיריון הוא 6 חודשים ומעלה, האפשרות היחידה של המעסיק לפטר אותה הוא על ידי קבלת היתר של הממונה על חוק עבודת נשים. למידע נוסף על זכויות עבודת הריונית, ניתן לפנות לקבלת ייעוץ אצל עורך דין דיני עבודה.

 

היתר פיטורים על ידי הממונה על חוק עבודת נשים

הממונה על חוק עבודת נשים הוא גוף סטטוטורי הפועל כחלק מזרוע העבודה שהינה גוף המשויך למשרד הכלכלה והתעשייה. על מנת לפטר עובדת במהלך הריונה, מסיבה שאינה קשורה להיריון וכאשר מדובר בעובדת שבעת פיטוריה הצפויים תהיה בעלת וותק של 6 חודשים לפחות במקום העבודה, באפשרות המעסיק להגיש בקשה להיתר פיטורים מהממונה.

את הבקשה יש להעביר בכתב למשרדי הממונה. יש לפרט בבקשה את מכלול הנימוקים המצדיקים לשיטת המעסיק את פיטורי העובדת ההריונית. במסגרת הדיון בבקשת ההיתר, תתבקש התייחסות העובדת לבקשה ובהמשך יזומנו הצדדים לשמיעת טענותיהם בנוגע לפיטורים. לאחר מכן תינתן ההחלטה של הממונה, אשר ניתן לערער עליה לבית הדין האזורי לעבודה.

 

פיטורי עובדת בהיריון כאשר ההיריון הוא סיבת הפיטורים

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מטיל חובה על מעסיקים לנהוג בשוויון בעת קבלה לעבודה במהלך ההעסקה עצמה. פיטורי אישה בהיריון מפאת כניסתה להיריון, מהווה אפליה אסורה ועשוי להעמיד את המעסיק בפני חבות בפיצויים בשיעור גבוה אף ללא הוכחת נזק.

 

פיטורי עובדת במהלך חופשת הלידה

עובדת אשר נמצאת במהלך חופשת הלידה לה היא זכאית על פי החוק, מוגנת בפני פיטורים וזאת אף כאשר סבור המעסיק כי ישנו טעם ענייני בפיטוריה. זו הסיבה שלא ניתן להגיש בקשה להיתר פיטורים מטעם הממונה על חוק עבודת נשים, כאשר הבקשה נוגעת לעובדת המצויה בחופשת לידה. כלל זה נכון גם לבקשת היתר בגין היעדרות עובדת הריונית בשל מצב רפואי.

 

תביעת מעסיק עקב פיטורים שלא כדין

פיטורים של עובדת ללא היתר הממונה, אינם תקפים והם מקנים לעובדת את מלוא זכויותיה כאילו לא פוטרה. במקרה של פיטורים שאינם כדין וללא היתר מאת הממונה, באפשרות העובדת להגיש תביעת פיצויים כנגד המעסיק.

 

פיטורי עובדת הריונית – ניתן לביצוע במקרים מוצדקים

האפשרות לפיטורי עובדת הריונית מסיבה שאינה קשורה בהריונה, תלויה במידת הוותק של העובדת בעבודה, כאשר במקרים מסוימים יידרש המעסיק לקבלת היתר מטעם הממונה על חוק עבודת נשים. כך או אחרת, פיטורי עובדת בשל הריונה בלבד אינם אפשריים כלל והפרת הוראה זו עשויה להעמיד את המעסיק בפני תביעה על אי קיום הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

פטיש

 

עורך דין מחויך
ייעוץ חינם עם עורך דין

המידע על מערכת המשפט הוא אינסופי. אם אינכם בטוחים לגבי סוגייה משפטית, צרו קשר וקבלו ייעוץ חינם עם עורך דין מנוסה!

מידע נוסף
איך אפשר להגיש תביעת נכות עקב תאונת עבודה

במידה ונפצעתם כתוצאה מתאונת עבודה, אתם בוודאי נמצאים בתקופה מאתגרת, עסוקים בקבלת טיפולים רפואיים ורגשיים. בתוך מערבולת זו של משימות ורגשות אסור לשכוח שעליכם להגיש